Huby sa vo východnej medicíne používajú už celé stáročia na liečbu všetkého, od astmy až po dnu.

Teraz sú predávané na Západe ako funkčné alebo liečivé huby, ktoré môžu zabrániť rakovine alebo stimulovať vyššie funkcie mozgu.


Existuje viac ako 2000 druhov húb na planéte, ale mnohí z nás pravdepodobne poznajú len niekoľko druhov. 

Hericium erinaceus je huba, ktorá rastie na kmeňoch stromov z tvrdého dreva. 

Hericium erinaceus sa užíva na mentálny úpadok súvisiaci s vekom a na diagnózy ako sú  Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Roztrúsená skleróza, demencia , depresia, na zlepšenie celkovej mentálnej funkcie a pamäti. Tiež sa užíva na dlhodobý zápal žalúdočnej sliznice (chronická atrofická gastritída), žalúdočné vredy, infekcia H. pylori, cukrovka, rakovina, vysoký cholesterol  a úbytok hmotnosti. Tiež sa môže aplikovať na kožu na pomoc pri hojení rán.

Ako to funguje?

 Podľa malej štúdie publikovanej v Phytotherapy Research v roku 2009 môže mať Hericium erinaceus úžitok na staršie dospelé osoby s miernym poškodením kognitívnych funkcií. V tejto štúdii výskumníci poverili 30 starších dospelých pacientov s miernym poškodením kognitívnych funkcií, aby užívali buď extrakt z Hericia, alebo placebo každý deň počas 16 týždňov. , V kognitívnych testoch podaných v týždňoch 8, 12 a 16 štúdie vykazovali členovia skupiny Hericia významne väčšie zlepšenie v porovnaní s členmi placebovej skupiny.

V novšej štúdii (publikovanej v Biomedicínskom výskume v roku 2011) vedci skúmali účinky Hericia na funkciu mozgu u myší. Výsledky ukázali, že Hericium pomáha chrániť pred problémami s pamäťou spôsobenými nahromadením amyloidu beta (látka, ktorá tvorí mozgové plaky spojené s Alzheimerovou chorobou)

Martina dopĺňa:

Moje skúsenosti sú veľmi pozitívne. Vyskúšala som extrakt a práškovú formu. Určite som cítila nárast energie a väčší výkon. Vyskúšajte a uvidíte.