Zaujímavosti

Glutén vyvoláva príznaky Parkinsonovej choroby

Pri sledovaní rôznych prípadových štúdií sa objavila pozoruhodná súvislosť medzi užívaním gluténu a príznakmi Parkinsonovej choroby. Opisuje sa v nej dramatické zotavenie 75-ročného pacienta s Parkinsonovou chorobou po 3-mesačnej diéte bez gluténu.  Journal of Neurology v správe  uvádza, že celiakia sa často prejavuje len  neurologickými príznakmi, a to aj v pokročilom veku.

Je pozoruhodné, že po iba 3 mesiacoch abstinencie od gluténu pacient hlásil takmer úplnú remisiu symptómov , ktorá bola následne potvrdená neurologickým vyšetrením. O 18 mesiacov neskôr bol znovu vyšetrený a zistilo sa, že sa jeho stav naďalej zlepšoval. Tento prípad ilustruje možnosť, že mnoho pacientov s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou trpí predtým neidentifikovaným a neohláseným parkinsonizmom spojeným s gluténom, ktorý z vonkajšej klinickej podoby môže vyzerať rovnako. Tí ľudia, ktorí by z odstránenia gluténu zo stravy mali veľký úžitok - sú často predávkovaní a nadmerne liečení liekmi zameranými na zmiernenie Parkinsonovej choroby, ktoré však môžu v konečnom dôsledku viesť k zrýchlenej degenerácii endogénnej produkcie dopamínu v mozgu.